48

உள்ளுர் மட்டத்தில் பெண்களின் அரசியல் பங்குபற்றுகை தொடர்பான பயிற்சிப் பட்டறை

150x728

47

      49

 

 48 உள்ளுர் மட்டத்தில் பெண்களின் அரசியல் பங்குபற்று கை மீதான ஒருநிலைப்பாட்டு   பத்திரத்தின் உருவாக்கம்  என்ற தொனிப் பொருளில் பயிற்சிப் பட்டறை ஒன்று நீர்கொழும்பு ஜெட்விங் பீச் ஹோட்டலில்   வெள்ளிக்கிழமை (5-5-2017) நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் பிரதான உரையை மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா நிகழ்த்தினார்.

இராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்சனி பெர்னாந்து புள்ளே.  மத்திய மாகாண சபை உறுப்பினர் சாந்தினி கோங்காகே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான    வைத்தியர் துசித்த விஜயமான, வைத்தியர்  துசித்த விஜயமான,  முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஸி சேனாநாயக்க ,  தெஹிவளை, கல்கிசை மாநகர சபையின் முன்னாள் மேயர்  கேசறலால் குணசேகர, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சின் அதிகாரிகள்,  வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் உடப் பலர் இந்நிகழ்வில் பங்குபற்றினர்

( எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

150x728
More 118 posts in News category
Recommended for you
3
 ஒரு மாத காலமாக   பெரியமுல்லையில் தேங்கி கிடந்த குப்பை அகற்றப்பட்டது : பிரதேசவாசிகள் நன்றி தெரிவிப்பு

நீர்கொழும்பு, பெரியமுல்லை லாஸரஸ் வீதியில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக அகற்றப்படாமலிருந்த குப்பைகளை நீர்கொழும்பு மாநகர சபையின் கழிவகற்றும் பிரிவினர்...