52

கொச்சிக்கடை மடம்பெல்ல  பிரதேசத்தி;ல் நீண்டகாலமாக இயங்கி வந்த மதுபான தயாரிப்பு நிலையம் சுற்றிவளைப்பு

150x728

52கொச்சிக்கடை மடம்பெல்ல  பிரதேசத்தி;ல் நீண்டகாலமாக இயங்கி வந்த சட்டவிரோத மதுபான தயாரிப்பு நிலையத்தை சுற்றிவளைத்த கொச்சிக்கடை பொலிஸார் இரண்டு சந்தேக நபர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

 மடம்பெல்ல பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கெலும மொராயஸ்,  பரதீப் சமன்த ஆகியோரே கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்களாவர்.

11 கோடா பரல், 180000 மில்லி லீட்டர் மதுபான ஸ்பிரிட் , கேஸ் அடுப்பு , கேஸ் சிலின்டர்,சீனி , அமோனியா உப்பு உட்பட மதுபானம் தயாரிக்க பயனபடுத்தப்பட்ட பல பொருட்களை பொலிஸார் இந்த சுற்றிவளைப்பின் போது கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இந்த சட்டவிரோத மதுபான தயாரிப்பு நிலையத்தில் தயாரிக்கப்படு;ம் மதுபானம் கொட்டதெனியாவ, கொன்கொடமுல்ல, கட்டானை ஆகிய பிரதேசங்களில் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தமை விசாரணைகளின் போது தெரிய வந்துள்ளது

எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்

150x728
More 79 posts in News category
Recommended for you
 38 வருட கால சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெறும் நீர்கொழும்பு கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளருக்கு பிரியாவிடை

கல்வித்துறையில் 38 வருட காலம் பணியாற்றி பல்வேறு பதவிகள் வகித்து சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெறும் நீர்கொழும்பு கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஜி.ஏ.ஏ....