தீபாவளியையிட்டு நீர்கொழும்பு நகரில் கோயில்களில் விசேட பூஜை

150x728

87

    தீபாவளி பண்டிகையையிட்டு நீர்கொழும்பு நகரில் அமைந்துள்ள கோயில்களில்  இன்று காலை விசேட பூஜைகள் இடம்பெற்றன.

நீர்கொழும்பு  கடற்கரைத் தெருவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் கோயிலில்  ஆலயக் குருக்களின் தலைமையில் விசேட பூஜைகள் இடம்பெற்றன

( எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

150x728
More 79 posts in News category
Recommended for you
 38 வருட கால சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெறும் நீர்கொழும்பு கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளருக்கு பிரியாவிடை

கல்வித்துறையில் 38 வருட காலம் பணியாற்றி பல்வேறு பதவிகள் வகித்து சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெறும் நீர்கொழும்பு கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஜி.ஏ.ஏ....