தொகை மதிப்பீட்டு படிவத்தை நிரப்பும்  நீர்கொழும்பு ஆசிரியர்கள்

150x728

 

30

 தொகை மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் நாடளாவிய ரீதியில் அரச, அரச சார்புத்துறை சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளோர் தொடர்பான  தொகை மதிப்பீட்டை  இன்று  (17) நடத்தியது.

 படவிளக்கம் : நீர்கொழும்பு வெலிஹேன ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் வித்தியாலயத்தில்  ஆசிரியர்கள்  தொகை

( எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

150x728
More 79 posts in News category
Recommended for you
 38 வருட கால சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெறும் நீர்கொழும்பு கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளருக்கு பிரியாவிடை

கல்வித்துறையில் 38 வருட காலம் பணியாற்றி பல்வேறு பதவிகள் வகித்து சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெறும் நீர்கொழும்பு கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஜி.ஏ.ஏ....