தொகை மதிப்பீட்டு படிவத்தை நிரப்பும்  நீர்கொழும்பு ஆசிரியர்கள்

150x728

 

30

 தொகை மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் நாடளாவிய ரீதியில் அரச, அரச சார்புத்துறை சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளோர் தொடர்பான  தொகை மதிப்பீட்டை  இன்று  (17) நடத்தியது.

 படவிளக்கம் : நீர்கொழும்பு வெலிஹேன ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் வித்தியாலயத்தில்  ஆசிரியர்கள்  தொகை

( எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

150x728
More 118 posts in News category
Recommended for you
3
 ஒரு மாத காலமாக   பெரியமுல்லையில் தேங்கி கிடந்த குப்பை அகற்றப்பட்டது : பிரதேசவாசிகள் நன்றி தெரிவிப்பு

நீர்கொழும்பு, பெரியமுல்லை லாஸரஸ் வீதியில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக அகற்றப்படாமலிருந்த குப்பைகளை நீர்கொழும்பு மாநகர சபையின் கழிவகற்றும் பிரிவினர்...