unnamed-1

 நீர்கொழும்பு  தேர்தல் தொகுதியின் பிரதான கட்சிக்காரியாலயம் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா குமாரணதுங்கவினால் திறந்து வைப்பு    

150x728

 

69

  

 

நீPர்கொழும்பு ருக்மணி தேவி மாவத்தையில்  அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் நீர்கொழும்பு தேர்தல் தொகுதிக்கான பிரதான கட்சிக் காரியாலயம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (23)  முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா குமாரணதுங்கவினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீpலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் நீர்கொழும்பு தேர்தல் தொகுதிக்கான புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பாளர்  லலித் டென்னிஸ், கம்பஹா தேர்தல் தொகுதி அமைப்பாளர் அஜித் பஸ்நாயக்க, களனி தேர்தல் தொகுதி அமைப்பாளர் திலக் வராகொட உட்பட பெரும் எண்ணிக்கையான கட்சி ஆதரவாளர்கள் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

பட விளக்கம் – முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா குமாரணதுங்க வரவேற்று அழைத்து வரப்படுவதையும், முன்னாள் ஜனாதிபதி;யினால்  கட்சி  காரியாலயம் திறந்து வைக்கப்படுவதையும், நிகழ்வில் முன்னாள் ஜனாதிபதி  மற்றும்  நீர்கொழும்பு அமைப்பாளர் லலித் டென்னிஸ் ஆகியோர் உரையாற்றுவதையும் காணலாம்.

(நீர்கொழும்பு நிருபர் – எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

 

150x728
More 97 posts in News category
Recommended for you
foot ball
13 வயதுக்கு கீழ்பட்ட வயதுப் பிரிவு உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப் போட்nயில் நீர்கொழும்பு அல்- ஹிலால் மத்திய கல்லூரி அணி சாம்பியன்

நீர்கொழும்பு சென் மேரிஸ் கல்லூரி நடத்திய உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டியில்  13 வயதுக்கு கீழ்பட்ட வயதுப் பிரிவிற்கான போட்டியில் நீர்கொழும்பு...