நீர்கொழும்பு விஜயரத்தினம் இந்து மத்தியக் கல்லூரியில் தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தோர் – 2016  

150x728
     

 

1நீர்கொழும்பு விஜயரத்தினம் இந்து மத்தியக் கல்லூரியில் தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில்  இந்த ஆண்டு சித்தியடைந்துள்ள மாணவர்கள் அதிபர் மற்றும் கற்பித்த ஆசிரியர்களுடன் படத்தில் காணப்படுகின்றனர். அவர்களின் விபரம் வருமாறு.

இடமிருந்து வலம் – முதலாம் வரிசையில் அமர்ந்திருப்போர்

செல்வி. வி. அருளாம்பிகை (வகுப்பாசிரியர்),  திருமதி என்.சாருலதா (வகுப்பாசிரியர்),  என். புவனேஸ்வரராஜா (அதிபர்), திருமதி என்.கிருஸ்ணராம் (உப அதிபர்),  திருமதி கே. ராசிதா (வகுப்பாசிரியர்)

இடமிருந்து வலம் – இரண்டாம் வரிசையில் நிற்போர்

எஸ். நிவேத்தா 163 புள்ளிகள், ஜி.தஷ்மிதா 153 புள்ளிகள், மதுஷானி 159 புள்ளிகள், ஏ.எப். இமானா 176 புள்ளிகள், எம்.ரி.எப். சாரா 178 புள்ளிகள் (மாவட்ட மட்டம் 3 ம் நிலை),  எஸ். ஜனனிகா 165 புள்ளிகள், ஜி.பிரணவி. 164 புள்ளிகள், ஜே.மிதுர்ஷா  164 புள்ளிகள், ஏ.இஸட்.எப். சுமையா 170 புள்ளிகள், டி.தர்ஜிதா  160 புள்ளிகள், ஆர்.திவாகர் 154 புள்ளிகள், எம்.நிம்ஸி 172 புள்ளிகள், எம்.அஸ்விந்தன் 172 புள்ளிகள்,

 

 

(நீர்கொழும்பு நிருபர் – எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

 

Attachments area

Click here to Reply or Forward

7 GB (46%) of 15 GB used

Manage

TermsPrivacy

Last account activity: 1 day ago

Details

150x728
More 118 posts in News category
Recommended for you
3
 ஒரு மாத காலமாக   பெரியமுல்லையில் தேங்கி கிடந்த குப்பை அகற்றப்பட்டது : பிரதேசவாசிகள் நன்றி தெரிவிப்பு

நீர்கொழும்பு, பெரியமுல்லை லாஸரஸ் வீதியில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக அகற்றப்படாமலிருந்த குப்பைகளை நீர்கொழும்பு மாநகர சபையின் கழிவகற்றும் பிரிவினர்...