92

பிரதி அமைச்சர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு எதிராக கட்டானையில் ஆர்ப்பாட்டம்

150x728

93

 

திவுலபிட்டிய பிரதேச செயலாளருக்கு பிரதி அமைச்சர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க தொலைபேசி மூலமாக அச்சுறுத்தல் விடுத்தமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கட்டானை பிரதேச செயலகத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் கட்டானை பிரதேச செயலகத்துடன் இணைந்து பணியாற்றும்  சமுர்தி ஊழியர்கள், கிராம செவை உத்தியோகத்தர்கள் இன்று முற்பகல் ஆ91ர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆர்ப்பாடத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் எதிர்ப்பு கோசங்கள் எழுப்பியதுடன் எதிர்ப்பு வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட சுலோக அட்டைகளையும் ஏந்தியிருந்தனர்

( எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

150x728
More 97 posts in News category
Recommended for you
foot ball
13 வயதுக்கு கீழ்பட்ட வயதுப் பிரிவு உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப் போட்nயில் நீர்கொழும்பு அல்- ஹிலால் மத்திய கல்லூரி அணி சாம்பியன்

நீர்கொழும்பு சென் மேரிஸ் கல்லூரி நடத்திய உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டியில்  13 வயதுக்கு கீழ்பட்ட வயதுப் பிரிவிற்கான போட்டியில் நீர்கொழும்பு...