55

வைத்தியர்களின் பணி பகிஸ்கரிப்பினால் நீர்கொழும்பு மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு சிகிச்சை பெற வந்த நோயாளிகள் பாதிப்பு

150x728

542017 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் உள்ள வைத்தியர்கள் இன்று பணி பகிஸ்கரிப்பை மேற்கொண்டனர்.

நீர்கொழும்பு மாவட்ட வைத்தியசாலையின் வெளிநோயாளர் பிரிவு பணி பகிஸ்கரிப்பின் காரணமாக இயங்கவில்லை. நோயாளிகள் ஏமாற்றத்தோடு வீடு சென்றனர்.

பணிப் பகிஸ்கரிப்பு தொடர்பாக அரச  வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஐந்து கோரிக்கைகள் அடங்கிய துண்டுப் பிரசுரங்களை   வைத்தியர்கள்  நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலையின் வெளிநோயாளர் பிரிவில் சிகிச்சைக்காக வந்த நோயாளிகளுக்கு விநியோகித்தனர். 4

(எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)

150x728
More 118 posts in News category
Recommended for you
3
 ஒரு மாத காலமாக   பெரியமுல்லையில் தேங்கி கிடந்த குப்பை அகற்றப்பட்டது : பிரதேசவாசிகள் நன்றி தெரிவிப்பு

நீர்கொழும்பு, பெரியமுல்லை லாஸரஸ் வீதியில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக அகற்றப்படாமலிருந்த குப்பைகளை நீர்கொழும்பு மாநகர சபையின் கழிவகற்றும் பிரிவினர்...